Ուղտը չի տեսնում

Ուղտը չի տեսնում
Իր մեջքի կուզը,
Բամբակ է կարծում
Իրեն ընկույզը:
Այս ցավով նաև
Թվերն են հիվանդ.
Ծուռտիկ է հաշվում
«1»-ին «2»-ը:


Lilas
⇑ Наверх
⇓ Вниз